Sivilombodsmannen avslo å behandle klagen på Bordgleder-tilsetting

Dermed startar Halvor Halvorsen i jobben etter nyttår.