Harald J. Stavang (76) opnar Sildebordet – og takkar av i avisa

FLORØ: 56 år etter at han leverte si første tekst i Firdaposten legg HJS pennen frå seg. Men først skal han opne Sildebordet.