Fylket vann rettssak om kraftaksjar - kan dele dei ut til kommunane

Fylket kan overdra aksjar til kommunane i Sogn og Fjordane, utan at dette vil utløyse forkjøpsrett for BKK. Det har lagmannsretten slått fast.