SFE riggar seg for vindkraftinvesteringar

SFE sitt produksjonsselskap har kjøpt opp aksjane i vindkraftprosjekta på Lutelandet og Bremangerlandet.