SFE seier nei til Vestlandskraft

Konsernsjef Johannes Rauboti.

Konsernsjef Johannes Rauboti. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Styret i Sogn og Fjordane Energi (SFE) tilrår eigarane å seie nei til å gå saman med BKK og Hydro om eit nytt, felles selskap for kraftproduksjon.

DEL

Den 12. oktober skal saka opp i ei ekstraordinær generalforsamling i SFE. For SFE vil eit nei bety slutten på utgreiingane som sidan våren 2017 har vurdert eit nytt stort kraftproduksjonsselskap på Vestlandet, med arbeidsnamnet Vestlandskraft.

– No har styret i SFE sagt si meining om dette, og så er det eigarane som til sjuande og sist bestemmer om dei vil gå vidare med eller skrinlegge prosjektet, seier Johannes Rauboti, konsernsjef i SFE, i ei pressemelding.

Vestlandskraft har vore eitt av alternativa Sogn og Fjordane fylkeskommune har vurdert for å sikre at verdiane i SFE blir verande i Sogn og Fjordane etter samanslåing med Hordaland. På si side ønskjer BKK å vekse strukturelt på Vestlandet, medan Hydro ser etter løysingar for sine kraftverk i Røldal/Suldal før konsesjonen går ut i 2022 og kraftverka går som heimfall til staten.

I Vestlandskraft får SFE ein relativt liten eigardel på rundt 10%. Styret og administrasjonen i SFE har derfor vore usikre på om alternativet gir god nok lokal kontroll og eigarskap til viktige naturressursar, og om det tek vare på lokale arbeidsplassar, kompetanse og aktivitet i stor nok grad. Desse ulempene vurderer styret i SFE som større enn verdien av dei reduserte kostnadane ein forventar ved ei samanslåing.

– Derfor har SFE-styret bedt dei andre partane om tilbakemelding på korleis SFE eventuelt vil bli kompensert for ulempene ved ei samanslåing. Men vi opplevde ikkje tilboda som gode nok til å halde fram med prosessen, seier Rauboti.

Krevjande med fleire prosessar

Samstundes som Vestlandskraft har blitt utgreidd, har SFE og Sunnfjord Energi på si side drøfta samanslåing av både nett- og produksjonsverksemdene i eit felles, lokalt kraftkonsern.

– Det er ikkje til å kome vekk frå at Vestlandskraft har vore litt forstyrrande og skapt auka usikkerheit i drøftingane om samanslåing mellom SFE og Sunnfjord Energi. SFE-styret ser eit større potensial mellom SFE og Sunnfjord Energi, men samstundes har det synt seg at ein treng avklaring rundt regionsreforma og Vestlandskraft før ein kan kome i mål med denne samanslåinga, seier Rauboti.

Rauboti meiner også det har vore krevjande for organisasjonen å vere i fleire strukturprosessar samstundes.

– Slike utgreiingar krev mykje tid og ressursar. I tillegg blir det ei ekstra utryggleik som heng over dei tilsette som lurer på korleis framtida vil bli, og slik kan vi ikkje ha det over lang tid, seier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken