Siste: BKK trekkjer anken i SFE-saka. No kan fylket dele ut kraftaksjane

Av

Høgsterett kjem ikkje til å behandle BKKs anke i striden om forkjøpsretten til SFE-aksjane. BKK trekkjer anken.