SFE: – Viss ikkje Bremanger seier ja til vindkraft no, kan det bety milliontap for fleire kommunar

Lang sakshandsamingstid i Bremanger kan bety titals millionar i tap for Bremanger og dei andre SFE-eigarane, seier SFE.