SFE: - Vi utelukkar ikkje å kutte i nettleiga til folk

FLORØ: Å redusere, eventuelt utsetje noko av nettleiga til kundane er noko SFE Nett diskuterer i dag. Det stadfestar konserndirektør i SFE Nett, Asgeir Aase.