SFE startar omstridd byggeprosjekt

SFE har lytta til delar av naboprotestane og kjem naboane i møte på tiltak for sikre drikkevasskvalitet.