Gjennom det felleseigde selskapet Svelgen Kraft Holding har kraftselskapa SFE, TAFJORD og Sognekraft eigd 20 prosent av vindkraftprosjekta Hennøy og Okla, og 100 av prosjekta på Bremangerlandet og Lutelandet. SFE er største eigar av Svelgen Kraft Holding, og kjøper no dei to andre selskapa sine aksjar i vindkraftprosjekta, skriv SFE i ei pressemelding.

Det var Firda som skreiv om saka først.

Ola Lingaas er produksjonsdirektør i SFE, og seier at dei har ein vekststrategi der oppkjøp av desse vindkraftprosjekta passar naturleg inn.

– Prosjekta ligg i eit geografisk område der vi har mange prosjekt og tilsette frå før, seier Lingaas.

Sel seg ut

Konsernsjef Erik Espeset i Tafjord meiner tidspunktet no var gunstig for å selje seg ut av vindkraft.

– Vi er ein liten aktør i dette, men har fått ei høveleg verdiutvikling på vår posisjon som prosjektutviklar i vindkraft, seier Espeset i pressemeldinga.

Terje Bakke Nævdal er adm.dir. i Sognekraft og grunngjev salet med behov for å prioritere kapitalbruken.

 – Vi investerer for tida relativt tungt i bygging av ny vasskraft, og ønskjer å konsentrere kapitalbruken på kjerneverksemda vår, fortel Nævdal.

Godt i gang

Eitt av prosjekta, Hennøy i Bremanger, er allereie under bygging. Okla i Selje nærmar seg eit mogleg investeringsvedtak, og planen er også å ha Bremangerlandet og Lutelandet- prosjekta sett i drift innan 2021.

– For Hennøy og Okla er Falck Renewables inne som majoritetseigar, og vi har eit godt samarbeid. Når det gjeld Bremangerlandet og Lutelandet er det enno ikkje bestemt om det skal hentast inn eksterne investorar eller om vi skal finansiere desse investeringane sjølv. SFE vil uansett engasjere seg i sterkare grad i vindkraft med sikte på verdiskaping for eigarane og utvikling av lokale kompetansearbeidsplassar, seier Lingaas.