– SFE har beklaga det som har skjedd. Det meiner eg er tilstrekkeleg

FLORØ: Ordførar Ola Teigen (Ap) ser ikkje behov for å følge opp saka ytterlegare.