SFE fann skade på sjøkabel ved Ånnøy, straumen er tilbake i øyane

FLORØ: På fjøre sjø, like i under overflata fann SFE Nett årsaka til at fire øyar blei straumlause onsdag kveld. No er feilen utbetra. Men fleire kunne fått naudstraum tidlegare, om SFE Nett hadde fått prioritet for bilar og utstyr på dei lokale rutebåtane.