Ser fram til å få ro i rekkene

FLORØ: – Eg er nøgd med at komite-fleirtalet skrota forslag som å opprette ein statleg kvotebank. No ser vi fram til å få kvotemeldinga vedtatt og få fjerna uvissa om rammetilhøva våre.