TELEMARKSAVISA: Etter hvert som fagpersonene får mer informasjon om omikronvarianten av koronaviruset, får man stadig litt mer kunnskap på om og hvor fort man eventuelt kan bli smittet for andre gang.

– Det er rapportert om et fåtall reinfeksjoner med omikronvarianten i en kartlegging i Danmark, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, til Romerikes Blad.

Om du fikk påvist viruset tidlig i pandemien er det stor sannsynlighet for at du må gjennom en ny runde.

– De som hadde covid-19 i 2020 og 2021 ser ut til å bli smittet nesten like lett av omikron nå som de som ikke har hatt tidligere varianter, fastslår kommuneoverlege i Nannestad, Matilde Risopatron Berg.

Trolig beskyttet i 60 dager

– Vet man nå noe mer om hvor fort man kan bli smittet på nytt av omikronvarianten?

– Vi vet ikke ennå, det ser ut til at man i hvert fall er beskyttet noen måneder, også vil det deretter svekkes gradvis, svarer Risopatron Berg.

Fagdirektør for smittevern i FHI, Frode Forland, svarer dette på samme spørsmål:

– Vi regner med at om man får en ny infeksjon når det har gått mer enn 60 dager fra forrige, så er dette en ny infeksjon. Som oftest vil man bli mindre syk om man smittes på nytt.

(Saken fortsetter under bildet)

Kan bli like syk

Skal man tro fagpersonene vil de fleste trolig oppleve å få runde to noe mildere enn første gang man hadde viruset. Dette gjelder likevel ikke alle.

– De fleste vil trolig få mildere sykdom, men det er rapportert om at noen får ganske identiske symptomer ved andre gangs infeksjon. Det kan skyldes at viruset har endret seg noe i mellomtiden, slik som vi opplever det ved forkjølelsesvirus. Selv om vi har vært forkjølet tidligere, vil vi ofte få identiske plager ved neste forkjølelse, sier Nakstad.

– Som oftest blir man mindre syk andre gang fordi man har en viss beskyttelse fra forrige infeksjon, men det er ikke alltid slik. Man kan ha fått i seg større mengder med virus, det kan være en mer aggressiv variant, man kan være mer svekket i allmenntilstand. Alt dette er faktorer som kan påvirke hvor syk man blir, sier Forland i FHI.

Flere ting spiller inn

Kommuneoverlege Matilde Risopatron Berg sier det ikke er noen garanti at man får et mildere sykdomsforløp på en eventuell runde to.

– Ingen er «sikret» noe, for det er mange faktorer som påvirker om man blir alvorlig syk eller ikke. Den generelle helsetilstanden man er i, om kroppen har andre belastninger eller sykdommer samtidig, virusmengden man smittes med, om man smittes av flere virus samtidig og hvor god immunresponsen hos hver enkelt var på vaksine/gjennomgått infeksjon tidligere.

Hun er klar på at også vaksine spiller en rolle.

– Sannsynligheten for å bli alvorlig syk er lavere når kroppen har møtt viruset tidligere eller man er vaksinert, enn hvis man ikke har vært smittet før eller er uvaksinert.