Seier frå seg vedlikehaldsansvar for fiskerikaier

BREMANGER: Hamnestyret tilrår at formannskapet seier opp avtaler om vedlikehald av alle statlege fiskerikaier..