Vi i Nei Til Kinn mener det er på tide å opplyse litt om bakgrunnen for Kinn, samt en oppdatering rundt de faktiske forhold i gamle Vågsøy og Florø.

Det var ikke måte på hvor bra dette skulle bli, det var det store mantra som Heggheim predikerte på folkemøte på Raudeberg, og på andre folkemøter i tiden etterpå. Det aller meste av det han predikerte, har vist seg å ikke stemme.
Heggheim sa på disse møtene at Vågsøy ikke hadde noe penger i fond, men Florø hadde. Løgn.

Foran folkeavstemningen i Vågsøy brukte kommunen 350.000 NOK på kampanjer for å overtale folket. Vi NTK brukte «mynter og glansbilder.» Likevel stemte folket klart NEI til Kinn.
Gjennom de to årene som har gått er det skapt en del «sannheter» som vi ønsker å oppklare.

• Vågsøy kommune går så dårlig at vi ikke kan stå alene!
• Med opprettelsen av Kinn kommune vil vi få så mange gode økonomiske tilskudd at dette kan vi simpelthen ikke si nei til!


Slike påstander ble gjentatt så ofte at de nærmest har blitt en etablert sannhet. Men er det sant?
Vågsøys utfordrende økonomi var en gjenganger på folkemøtene, og det ble mer enn insinuert at Vågsøy var heldige som fikk Flora med på laget. Da skulle alt bli så meget bedre. Nå som vi har tallene klare, synes vi det er viktig å få frem at Vågsøy slett ikke var så dårlig økonomisk stilt som det ble sagt, og det viser seg at vi lå vesentlig bedre an enn Flora.

Under er tall fra regnskapsåret 2019:
Driftsresultat:
Flora: minus 14,5 millioner
Vågsøy: pluss 5,5 millioner
Fond:
Flora: 24,5 millioner
Vågsøy: 21,2 millioner.

Det var altså betydelig bedre i Vågsøy enn Flora, folketallet tatt i betraktning.
Hvis vi legger disse tallene til grunn, så blir deler av ''startkapitalen'' de to kommunene tar med seg inn i Kinn, følgende:
Flora: 24,5 – 14,5 = 10,0 millioner
Vågsøy: 21,2 + 5,5 = 26,7 millioner

Her skal det legges til at det har vært noe mellomværende fakturering i Vågsøy og Florø i forbindelse med oppretting av Kinn. Her er resultatet 1,95 mill i Vågsøy sin favør. Så den reelle startkapitalen i Kinn er 8,05 mill fra Florø og 28,65 mill fra Vågsøy !!!!!!

Gjeld:
Flora: 1770 millioner
Vågsøy: 696 millioner
Dette utgjør 147500 per innbygger i Flora (12000 innb.), og 126545 per innbygger i Vågsøy, når en har tatt bort Bryggja.

Vi ser altså at inntrykket (som delvis er skapt) om at Vågsøy var på vei utfor stupet økonomisk, ikke er korrekt.
Vi ser også at Flora var vesentlig verre stilt enn Vågsøy ved sammenslåinga.

Så hvor står vi nå?
Vi NTK mener at Kinn er ikke bra hverken for innbyggerne i Vågsøy eller Flora. Her er bare tapere. Nei til Kinn ønsker det beste for det flotte folket i Flora og Vågsøy.
Kinn er bare ødeleggende.

«Kinn er ikke en ideell kommune « sa Statsminister Erna Solberg. Flere politikere har uttalt noe liknende.

Den tidligere Vågsøyordføreren uttalte i mars 2019 at «'lovnaden om gulrøtter er ikke oppfylt slik vi hadde tenkt.»
Kommunedirektøren sier rett ut at Kinn kommune ikke er bærekraftig, at det må brukes en betydelig del av bufferfond for å balansere driftsregnskapet i 2020 og at det vil bli særdeles utfordrende å få driften i balanse fra og med 2021.

Kinnordføreren sier vi er for dyre i drift.
Og det allerede før noen av de planlagte investeringene er i gang.

NÆRMERE EN FALITTERKLÆRING ER DET VANSKELIG Å KOMME.
Ordfører prøver å pynte på fremtiden med å hevde at renta er så lav at det vil gagne oss. Historien sier mye om prosjekt som er blitt startet med et slikt utgangspunkt. Folk læres opp til å sette tæring etter næring, det skal ikke være annerledes for en kommune.

Vi viser også til det meget presise innlegget til Fredrik Gulbranson. Han er tidligere rådmann i Florø og stiller en del betimelige spørsmål om denne bastarden av en kommune. Han konkluderer med at utredningen av Kinn var meget mangelfull, akkurat som NTK har ment fra første dag. Han oppmoder om en oppdatert utreding fra fagfolk, etterfulgt av en folkeavstemning der innbyggerne får uttale seg om ja eller nei, basert på FAGLEG holdbare analyser, ikke basert på tro og håp der vi er i dag.

Les også

Evaluering av drift – evaluering av Kinn kommune

Til slutt:

- Inntrykket som delvis er skapt av Vågsøy var på vei utfor stupet økonomisk, og at det ser ut til at det ikke stemmer.
- Flora var vesentlig verre stilt enn Vågsøy ved sammenslåinga
- Flora- delen av Kinn blir prioritert over Vågsøy-delen i fremtidige investeringer når vi summerer investeringer utover VA.

Kilder for økonomi: Kinn sine egen hjemmeside

På vegne av styre i Nei Til Kinn
Gunnar Nore
Ragnar Furnes
Elisabeth Heimsæter
Geir Ove Refvik

Les også

No treng vi satsing og utvikling, ikkje stillstand og depresjon