Delar av Havila Kystruten si flåtefornying er finansiert av det russiske selskapet GTLK, og dette selskapet er eitt av mange som no er råka av Vestens sanksjonar mot Russland.

I ei pressemelding skriv Havila Kystruten at dei legg til grunn at sanksjonane vil hindre russarane i å gjennomføre finansieringa av alle dei tre skipa som blir bygde ved Tersan-verftet i Tyrkia.

– Vi støttar styremaktene sine sanksjonar mot Russland og vil etterleve dei bestemmelsane som styremaktene fastset, skriv Havila Kystruten i ei pressemelding.

Må refinansiere

Dei er allereie i gang med jobben med å refinansiere det allereie ferdigstillte Havila Capella og bryte alle band til dei russiskeigde selskapa.

– Havila Capella er det einaste av skipa våre som er finansiert og leasa frå GTLK. Dei andre skipa er eigd av Tersan-verftet fram til vi overtek dei, seier administrerande direktør i Havila Kystruten, Bent Martini.

Han strekar under at Havila Capella vil segle planlagt, og at skipet vil følgje ruteplanen som er lagt opp.

– Skipet er registrert i Norsk Ordinært skipsregister, med norsk flagg, norsk mannskap og norsk driftsselskap. Havila Kystruten er operatør av Havila Capella. Skipet er godkjent av norske styremakter og stettar alle krav i den norske sjølova, slik at det kan segle under norsk flagg. Sjølv om vi har betalt leige til eit russisk selskap, er skipet i alle praktiske føremål norsk, forklarar Martini.

Kostbart og komplekst

På kort sikt har Havila Kystruten planlagt overtaking av sitt andre skip, Havila Castor, i løpet av veka som kjem. Planlagt ruteoppstart er 10. mai frå Bergen.

– Den kortsiktige løysinga er å få overtatt Havila Castor så raskt vi kan. Den litt meir langsiktige løysinga er å finne alternativ finansiering av de to siste skipa under bygging, samt å sjå på korleis vi løyser Havila Capella som allereie er i drift, sier Martini.

- Det handlar om betydelege beløp å finansiere fire kystruteskip, og det er komplekst. Det vil ta tid før alt er landa, avsluttar Martini.Havila