Ingen midlar til Stadt skipstunnel

Et samla næringsliv på kysten er svært vonbrotne over det ikkje ligg inn midlar til oppstart av Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett.