No blir førarkortet digitalt

Det betyr at du ikkje treng å ha med deg førarkortet om du berre skal køyre deg ein liten tur.

DEL

– No blir førarkortet digitalt. Det betyr at du ikkje lenger vil trenge å ha med deg det fysiske førarkortet når du berre skal køyre ein liten tur, som å hente i barnehagen eller køyre nokon til toget. Dette vil gjere kvardagen enklare for bilistane, samtidig som styresmaktene får meir oppdatert informasjon enn det fysiske førarkortet gir i dag.

Dette seier samferdselsminister Jon Georg Dale, i samband med at Vegdirektoratet sender på høyring forslag om regelverksendringar for å legge til rette for digitalt førarkort.

Ha det på mobilen

Statens vegvesen har de siste årene utvikla fleire digitale løysingar, som gir økt fleksibilitet og tilgjengelegheit for brukarane, samtidig som Statens vegvesen kan utøve de viktigaste oppgåvene på ein meir effektiv måte. Nå er det altså ein digitalisering av førarkortet som står for tur.

– Det digitale førarkortet skal for nasjonal bruk vere et fullverdig førarkort. Det betyr at det vil vere tilstrekkeleg å ha det liggjande på mobilen – som de fleste uansett alltid har med seg, seier Dale.

Et frivillig supplement til det fysiske førarkortet

Det digitale førarkortet vil vere tilgjengeleg via for eksempel mobiltelefon og vil vere et frivillig, gratis supplement til dagens fysiske førarkort. Det vil framleis bli ferda ut fysisk førarkort, både til de som får førarkort for første gang, og ved fornying.

Det fysiske førarkortet må framleis takast med ved køyring i utlandet.

Den tekniske løysinga for det digitale førarkortet blir utvikla for å vareta omsyn særleg til tryggleik, design, brukervennlighet og personvern. Det blir arbeidet med sikte på at publikum skal kunne ta tenesta i bruk i løpet av hausten 2019.

Artikkeltags