El-bilistene må snart punge ut i bomringen

Av og

Bompengeavgift for el-bilister kommer antakelig raskere enn først antatt.