Rune er for bompengar. Vi har sjekka om vestlendingane er samde med han

Av

– Nei takk, seier eit stort fleirtal av både sogningar, fjordingar og ikkje minst hordalendingar. Bompengebegeret er fullt.