Leif kjenner seg overkøyrd av staten

Fast eigedom brukar å vere noko av dei sikraste verdiane, men ikkje i Leif Kvellestad sitt tilfelle.