– Salet av Fjord Base er sett på vent

FLORØ: Men forhandlingane vil bli tatt opp att på hausten.