Så mykje var Kinn Ap å stole på

Av

Ap bryt med Sp fordi at SP ville rette opp ein økonomi som er ute av kontroll.