Utval vil fjerne all straff for rusmisbrukarar - vil heller tilby helsehjelp

Av

Eit utval foreslår å flytte ansvaret for reaksjonar på rusmisbruk frå justissektoren til helsetenesta. Rusmisbrukarar skal få hjelp, ikkje straff.