Rune jobbar med å kna rådhuset

Det nye administrasjonsbygget i bankhola i Florø skal etter planen vere ferdig sommaren 2022. No jobbar prosjektleiar Rune Bortne på med å kna det inn i den økonomiske ramma.