Rosar tilsette for å ha forska fram stort NOx-kutt

– Det er ekstra moro at det Elkem sin eigne tilsette som har forska fram løysing for oppgradering av omn 5 og stort kutt i NOx-utslepp.