Ropar varsku om nullutslepp: – Berre ein båt vil innfri krava til å segla på verdsarvfjordane

Av

– Det er ikkje lett å ha lyst å satsa på ei framtid med so usikker horisont.