Riksrevisjonen rettar alvorleg kritikk mot fiskeripolitikken

Av

Fiskeripolitikken dei siste åra har ført til konsentrasjon av eigarskap, færre og større fartøy og negative endringar for kystsamfunna, meiner Riksrevisjonen.