Rett attmed Storevatnet har familien Baugstø-Hartvigsen funne draumehuset sitt

FLORØ: I Firdavegen har familien Baugstø-Hartvigsen sin nye heim.