Restaurantkonkurs, nytt styre i Visit Fjordkysten og sju millionar i pluss for K.Jansen

NÆRINGSLIVSLOGGEN: Basert på kunngjeringar frå Brønnøysundregistera i veke 39