2021 vart eit rekordår for eksport av norsk sjømat. Noreg eksporterte i fjor 3,1 millionar tonn sjømat til ein verdi av over 120 milliardar kroner.

Det er ny rekord både i volum og verdi, opplyser Norges sjømatråd i ei pressemelding.

Den totale eksporten på 3,1 millionar tonn sjømat svarer til 42 millionar måltid kvar einaste dag – året rundt.

– Vi er i den svært gunstige posisjonen at vi har produkt som heile verda vil ha – òg i krisetider. Det har resultert i etterspurnadsvekst, rekordvolum og ein total eksportverdi som Noreg aldri har opplevd før. Det er imponerande og viser at norsk sjømat er ei av dei viktigaste framtidsnæringane våre, seier administrerande direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Verdiauken er 13 prosent meir enn den førre rekord frå 2019, då Noreg eksporterte sjømat for 107 milliardar kroner.

Laksen toppar lista

Havbruk utgjorde 71 prosent av eksportverdien, medan dei resterande 29 prosentane kjem frå fiskeri. Når det gjeld sjølve volumet, så utgjorde havbruk 44 prosent, medan 56 prosent kom frå fiskeri.

Det er laks som peikar seg ut, og lakseeksporten var på 1,3 tonn, noko som er ein auke på 13 prosent frå året før. Eksport av laks genererte 81,4 milliardar kroner, ein auke på 16 prosent.

– Sjølv om koronapandemien framleis pregar marknadene, fekk vi nok eit rekordår for norsk lakseeksport. Ei gjenopning av samfunnet, auka sosialisering og opne restaurantar løfta etterspurnaden i 2021, seier sjømatanalytikar Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

– Ein har openbert tilpassa seg dei nye måtane å kjøpe mat på, som heimlevering og takeaway, seier Aandahl.

Størst vekstmarknad i Nederland

Det vart òg eit rekordår med god margin når det gjeld eksport av norsk skaldyr, som passerte 3 milliardar kroner – ein auke på heile 38 prosent samanlikna med året før.

Den største vekstmarknaden når det gjeld eksport av sjømat i fjor, var Nederland, følgd av Italia og Frankrike.

Det er Polen som er den største marknaden målt i eksportverdi, og det vart i fjor eksportert over 280.000 tonn sjømat til Polen til ein verdi av 12,6 milliardar kroner. Danmark er den nest største marknaden målt i verdi, med eksport til ein verdi av 10,4 milliardar kroner.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran gler seg over gode resultat frå det som har vore eit utfordrande år.

– Regjeringa har svært høge ambisjonar for sjømatnæringa. Saman med alle dei dyktige fagfolka i sjømatnæringa skal vi halde fram med å arbeide for vidare vekst i eksporten av klimavennleg mat, meir aktivitet langs kysten og nye rekordar, seier Skjæran.

(©NPK)