– Etter ein lang prosess sikrar vi no at Stortinget vedtek prinsippet om grunnrente i havbruk. Avtalepartane sikrar også fleirtal for ein skattesats på 25 prosent og ein auke i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjonar til 75 prosent, seier saksordførar Geir Pollestad (Sp) i ei pressemelding.