Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringa vil dekke ein del av faste utgifter for bedrifter

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringa foreslår at staten dekker ein del av dei faste utgiftene for bedriftene som er koronaramma. Det blir anslått å vere 10–20 milliardar per månad.

Forslaget vart lagt fram fredag morgon.

– No er vi i fase to. No handlar det om bedrifter som treng cash, ikkje kreditt, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er tusenvis av norske bedrifter som no opplever at inntektene fell brått, men som likevel har husleige, forsikringar og andre utgifter som ikkje forsvinn sjølv om dei reduserer drifta og permitterer tilsette. Når staten dekker delar av desse kostnadene, aukar vi sjansen for at bedriftene held seg flytande og raskare kan bidra til å skape verdiar og arbeidsplassar når krisa er over, seier finansminister Sanner (H).

Enkel ordning

Målet er at ordninga skal vere enkel både å nytte og administrere, og den blir utforma slik at det tek kort tid frå søknad er send til pengane er på konto, opplyser regjeringa.

Det blir lagt opp til at ordninga vil ha eit omfang på 10–20 milliardar kroner per månad, avhengig av kor mange bedrifter som kjem til å nytte seg av ho.

I samarbeider med Finans Norge skal det lagast ei løysing der bedriftene søkjer støtte gjennom ein digital portal. Behandlinga av søknadene skal i stor grad vere automatisert og basert på tilgjengelege registerdata.

– Norsk næringsliv står i den tøffaste kampen nokosinne, og framtida er veldig usikker. Derfor har vi sett i gang ei rekke strakstiltak som skal bidra til å redde bedriftene og arbeidsplassane. Ikkje alle bedrifter og verksemder har vorte fanga opp av dei krisepakkane vi har lagt fram, derfor jobbar vi med vidare tiltak. Kompensasjonsordninga skal vere med på å hindre at levedyktige bedrifter må leggast ned, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Meir om éi veke

Ordninga blir utforma i tett samarbeid med både næringslivsorganisasjonane og banknæringa, gjennom Finans Norge. Det står framleis att å få på plass avgrensing og regelverk for ordninga, men dette vil vere klart om kort tid, ifølgje regjeringa.

Dei vil komme tilbake med detaljane om ei veke. Målet er at løysinga skal vere operativ så snart som mogleg.

– Eg vil takke NHO, Virke, LO og Finans Norge for godt samarbeid. Dette vil bety mykje for dei bedriftene som no kjempar mot sviktande inntekter og kostnader som løper. Vi vil prioritere å få raskt på plass ei enkel og effektiv løysing i staden for å bruke tid på sikre ei ordning med millimeterpresisjon. Så kan vi heller justere på ho undervegs viss det viser seg å vere behov for det, seier finansministeren.

Kommentarer til denne saken