– SV meiner at spørsmålet bør stillast til folk i fylket vårt. Folk i Hordaland og Sogn og Fjordane fekk ikkje høve til å seie meininga si gjennom ei folkerøysting før fylkessamanslåinga. Det bør dei få sjansen til no, meinte Hege Lothe, leiar i Vestland SV i ei pressemelding laurdag kveld.

Men kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) slår fast at det ikkje er aktuelt å løyse opp Vestland i samband med den prosessen dei fylka som er slått saman med tvang no er inne i.

Ikkje tvangssamanslått

Det er stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) som har stilt spørsmål i Stortinget, og Gram er tydeleg i sitt svar.

– Regjeringa vil legge til rette for at tvangssamanslåtte fylkeskommunar som ønsker det, skal kunne delas. Eg har informert om rammene for deling i brev til dei tvangssamanslåtte fylkeskommunane 12. november 2021. Med «tvangssamanslått» meinast fylkeskommunar som Stortinget i 2017 vedtok å slå saman, trass i at eitt eller fleire av dei involverte fylkestinga hadde fatta vedtak om at dei ikkje ønska samanslåing. Det er fire fylkeskommunar som i denne samanhengen er definert som «tvangssamanslått»: Troms og Finnmark, Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark.

Dermed er det klart at prosessen med oppløysing av fylke berre omfattar Viken, Innlandet, Troms/Finnmark og Vestfold/Telemark, og ikkje Vestland. I denne omgang.

Flagget til topps

Alfred Bjørlo er glad for svaret frå kommunalministeren, og meiner det no er på tide å heise flagget til topps for både statsråd Gram, og for Vestland fylke.

– Eg og Venstre er glade for at Kommunalminister Bjørn Arild Gram no er krystallklar: Vestland fylke er etter regjeringa sitt syn IKKJE tvangssamanslått, og oppløysing av Vestland er dermed ikkje tema. No kan vi nytte alle kreftene på å byggje oss sterkare saman. Vestland fylke har i åra framover tidenes sjanse til å bli fremst i Noreg på ny grøn næringsutvikling og moderne distriktspolitikk. Vi i vest kan no bruke tida på å utvikle oss, medan Nord-Noreg og Austlandet brukar tid, pengar og krefter på skilsmisser og oppbygging av nytt byråkrati, seier Bjørlo.

Bakgrunnen for at han bad Gram om svar på statusen til Vestland fylke var at finansminister og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum sist veke sa til NRK at han berre såg på Trøndelag og Agder som frivillige fylkessamanslåingar.

– Eg vonar også lokale Sp-folk i tidlegare Sogn og Fjordane no respekterer svaret frå sin eigen statsråd. Tida er inne for å sjå framover og byggje oss sterkare i lag, ikkje marle på med evige omkampar. No handlar det om å byggje eit sterkare Vestland som dreg saman frå Stad til Sveio, avsluttar Alfred Bjørlo.