Regjeringa droppar grunnrenteskatt på laks

Av

Regjeringa foreslår å innføre produksjonsavgift på laks, aure og regnbogeaure i staden for grunnrenteskatten som eit statleg utval har gått inn for.