Frøyskjera utanfor Kalvåg, der dramatikken utspann seg for snart 50 år sidan.
Kjell Askeland

Redningsmannen

Dagfinn Værøy likte ikkje lyden han høyrde frå havet, desembernatta 1969. Han valte å trasse veret og gå mot Frøyskjera med snekka. Det forandra alt.
Av
Publisert