Hovudredningssentralen melder på Twitter at ein person har falt i ein bresprekk på Skagastølsbreen.

Redningshelikopteret er på veg frå Florø for å hjelpe til. Det same er ein klatrar frå den alpine redningsgruppa i Indre Sogn.

Politiet koordinerer redningsaksjonen

Og Vest Politidistrikt fyller ut saka:

Mannen har falt ned i ein bresprekk, om lag ti meter, og har truleg fått eit brot i foten.

Han er opplyst å vere medviten. To andre i turfølget er saman med vedkommande.

Luftambulansen og lokalt Røde Kors er også på veg til staden.

Redningsmannskapet veit kor den skadde er, og turfølget skal vere godt utstyrt. Det er gode vêrforhold, og dei første redningsmannskapa er venta å vere framme på staden rundt 11.45.

Den skadde er opplyst å vere utanlandsk statsborgar, men elles er ikkje identiteten til turfølget kjend.