Raus kinogåve då «Sjøsprøyt MC Bremanger» vart skipa

SVELGEN: 1. mai vart Svelgen MC avvikla og klubbkassa på 26.500 kroner vart gitt til kinoen i Svelgen.