Raudt vil la dei som går på sosialhjelp få behalde barnetrygda i Kinn kommune

KINN: Raudt legg fram ein interpellasjon som skal handsamast i neste kommunestyre. Dei vil halde barnetrygda utanfor inntektsberekninga til sosialhjelpsmottakarane.