Raudt og Høgre er einige: Kommunal alkoholservering er ein uting

KINN KOMMUNE: Difor har begge partia sendt kvar sin interpellasjon til kommunestyret om saka.