Rapport: Fire av ti born får ikkje kome til orde i barnevernssaker

Av

Fire av ti barnevernsbarn blir ikkje snakka med i saker om dei eller familien deira, viser ein ny rapport frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

DEL

I tilfelle der barnevernet snakka med borna i undersøkingane sine, vart det oftare sett i verk tiltak, skriv Vårt Land.

For barn over seks år enda 43 prosent av sakene med tiltak i slike tilfelle. Utan samtale var talet 26 prosent.

Dersom barn over sju år ikkje blir snakka med, skal behandlaren grunngi kvifor ikkje. Det har berre skjedd i eitt av fem tilfelle, ifølgje rapporten.

– Dette er klart i strid med det gjeldande lovverket og tidlegare tilrådingar. Funna viser at det framleis er potensial for å snakke med fleire born, står det.

I saker der det vart grunngitt kvifor borna ikkje vart snakka med, er dei vanlegaste årsakene mellom anna alder, at barnet var i kontakt med andre instansar eller ønske frå barnet eller foreldra.

Forskarar frå Norce, Universitetet i Bergen (UiB), NTNU og Universitetet i Tromsø (UiT) har gått gjennom 1.123 saker frå 2015 til 2017 og sett på medverknaden til born. Rapporten, som vart lagd fram fredag, er del av eit prosjekt frå Bufdir som ser på korleis barnevernet undersøkjer saker.

(©NPK)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken