Ramsdal Maskin er i gang med å grave 1630 meter grøfter aust for Florø sentrum: – Det tok av då vi fekk vite at vi vann anbodet

FLORØ: Arbeidet med å legge ny straum-, vatn- og avløpsleidning til deler av Evja og Tua er starta.