– Slik er lovverket, vi kan ikkje sperre folk inne mot si vilje

Kommunelege 1 i Kinn Kommune, Jan Helge Dale, er tydeleg på at dei ikkje har tvangsmoglegheiter overfor pasientar som er samtykkekompetente.