– Psykosepasientar får ikkje nok hjelp, tilbodet i Helse Førde er for dårleg

– Psykosepasientar får ikkje god nok hjelp her i Sogn og Fjordane. Mange kan bli friske, men då treng dei noko meir enn berre medisin. Det seier Astrid Grete Gytri i pårørandeforeininga.