Psykiater Tore meiner folk klagar for mykje over kor travelt det er å ha barn

Det skjer noko med folk og samfunn når det vert meir og meir akseptert å snakka om barn som ei ulempe og belastning. Det meiner Tore Hågård, seksjonsleiar på Sogndal BUP.