Politiets tryggingsteneste (PST) tek over etterforskinga av droneobservasjonane i Noreg den siste tida.

Det har vore ein klar auke i observasjonar dei siste månadene, seier assisterande PST-sjef Hedvig Moe på ein pressekonferanse onsdag.

PST skal etterforske dronehendingane i tett samarbeid med politidistrikta.

Moe understrekar at det ikkje er nytt med droneobservasjonar rundt kritisk infrastruktur i Noreg.

– Det finst og i ein normal situasjon. Og det er ikkje sånn at alle dei observasjonane som er melde inn, er mistenkjelege og skal etterforskast vidare, seier ho.

Til saman sju russiske borgarar har vorte varetektsfengselet og sikta for droneflyging eller fotografering i Noreg den siste tida.

Sørvest politidistrikt har til no hatt ansvaret for etterforskinga av droneobservasjonane langs heile den norske sokkelen og ved kritisk infrastruktur.