Prislappen på eit nedskalert rådhus: 216 millionar

Rådhuset skulle koste 125 millionar kroner. I april la iVest consult fram prosjektforslaget sitt – eit lyst, ope og tilgjengeleg signalbygg, med påverknad frå gammal byhistorie, Kinnaklova, og forma til Kystmuseet.