Prinsesse Tannlaus i Eventyrskogen: Lisa naila det!

FLORØ: Barna i Florø Musikkteater leverte varene frå scena på Samfunnshuset. Skaparen av stykket var både rørt og strålande nøgd etterpå.