President Sara talte for florøkullet

Annleis ja, men det vart ei nydeleg ramme med snødrev i lufta då russepresident Sara Ravnestad talte på vegner av 2001-kullet fredag.